Contacta

1De interese cultural

2Formación, debate e visibilización do traballo xornalístico.

A Fundación, promovida pola contorna cultural da Revista Luzes, constituíuse en Maio de 2019 co obxecto de fomentar e difundir a cultura galega, o estudo e investigación sobre a sociedade galega, a promoción do debate público e de elaboración de propostas para os problemas e retos de Galicia.

Consultas xerais

administracion@fundacionluzes.gal

Fala co presidente

presidencia@fundacionluzes.gal

Ola!! Para contactar coa Fundación Luzes, enche o seguinte formulario.

    ¡Este sitio web es único y necesitará de un navegador moderno para funcionar correctamente!

    ¡Por favor, actualiza!

    Compartir