Actividades

A Fundación Luzes, está recoñecida como de interese cultural, e declarada de interese galego pola Xunta de Galicia —Foi promovida pola contorna cultural da Revista Luzes en Maio de 2019 co obxecto de fomentar e difundir a cultura galega, o estudo e investigación sobre a sociedade galega, a promoción do debate público e de elaboración de propostas para os problemas e retos de Galicia.

de3

¡Este sitio web es único y necesitará de un navegador moderno para funcionar correctamente!

¡Por favor, actualiza!

Compartir